ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดงาน “รัฐบาลพบประชาชน”นำเสนอผลงานของรัฐบาลในรอบ 1 ปี

วันที่ 22 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 
           นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า รัฐบาลจัดทำโครงการ "รัฐบาลพบประชาชาชน” เพื่อเป็นการนำเสนอโครงการและผลงานของรัฐบาลในรอบ 1 ปี ในระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2555 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด สำหรับจังหวัดราชบุรีกำหนดจัดที่ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดยการจัดบูธนำเสนอโครงการผลงานของรัฐบาลในรอบ 1 ปี รวม 11 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านหลังแรก โครงการรถยนต์คันแรก โครงการพักชำระหนี้ 3 ปี โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร โครงการประกันภัยพืชผลการเกษตร โครงการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการกองทุนตั้งตัวได้ โครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน(SML) โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ และใช้สิทธิในโครงการนั้นๆได้ทันที รวมทั้งเพื่อแสดงถึงผลประโยชน์ในการดำเนินโครงการต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลในช่วงปีแรก ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง และเพื่อให้คนไทยเข้าถึงนโยบายการเงินของรัฐบาล ตลอดจนเพื่อแสดงถึงช่องทางในการเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัดของแต่ละกระทรวง
            จังหวัดราชบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี ร่วมงานรัฐบาลพบประชาชน ในวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมโดมเล็ก วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี