ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเลือกซื้อสินค้าในงานจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนและของดีเมืองราชบุรี

วันที่ 28 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 72 คน)
 
              นายรังสรรค์ กองเงิน เกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนและสินค้าของดีเมืองราชบุรี ครั้งที่ 5/55 ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน(Road Show วิสาหกิจชุมชน จังหวัดราชบุรี สี่ภาค) การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดจำหน่ายสินค้าในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2555 ณ หน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันเมธาวลัยราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายได้เรียนรู้การจำหน่ายสินค้าที่ชุมชนผลิตเอง รวมทั้งเป็นการพัฒนาการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
             จังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อสินค้าได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากมีวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โอทอป สนใจจำหน่ายสินค้าในงาน สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า ได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ถนนอุดมศิริ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-334732 ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2555/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี