ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีรับมอบแท๊ปแลต งวดแรก 2,736 เครื่อง

วันที่ 29 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
 
               นายวินัย ศรีเจริญ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1 เป็นตัวแทนมอบแท๊ปแลต(Teblet) ให้กับสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในสังกัด งวดแรก จำนวน 2,736 เครื่อง ตามโครงการ One Teblet per Child ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีโรงเรียนเอกชนในจังหวัดราชบุรีรับมอบแท๊ปแลต จำนวน 9 แห่ง และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 59 แห่ง รวม 68 แห่ง/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี