ข่าวประชาสัมพันธ์
แขวงการทางราชบุรีประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงการจราจรบริเวณโครงการก่อสร้าง

วันที่ 29 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 86 คน)
 
           นายกมลศักดิ์ ผดุงกิจ ผู้อำนวยการแขวงการทางราชบุรี เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดยแขวงการทางราชบุรี ได้จ้างเหมาทำการบรูณะผิวทางแอสฟัลท์โดยวิธีการปรับปรุงคุณภาพชั้นเดิม (Pavemen In-Pecycting) บนทางหลวงหมายเลข 4(0200) ตอนหนองตะแครง-ทางแยกไปราชบุรี ระหว่าง กม.89+950-กม.94+190LT. ในพื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยบริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด ผู้รับจ้างเริ่มต้นสัญญาวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 สิ้นสุด สัญญาวันที่ 10 กันยายน 2555 ในการก่อสร้างจะต้องดำเนินการขุดชั้นผิวทางที่เสียหายออกแล้วลงวัสดุใหม่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร แขวงการทางราชบุรี จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้
         แขวงการทางราชบุรี ขอให้ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรตลอดจนประชาชนทั่วไปเลี่ยงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างดังนี้
        1.ผู้ใช้เส้นทางบนทางหลวงหมายเลข 4(ถนนเพชรเกษม) มุ่งสู่ภาคใต้ ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 3335 ตอน บ้านสิงห์-บางกะโด มุ่งหน้าไปโรงไฟฟ้าบริษัทราชบุรี พาวเวอร์ จำกัด ออกถนนเพชรเกษม บริเวณทางแยกโรงเรียนดรุณาโปลีเทคนิค
       2.ผู้ใช้เส้นทางบนทางหลวงหมายเลข 4(ถนนเพชรเกษม) มุ่งสู่อำเภอสวนผึ้ง ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 3080 ตอนทางแยกเข้าโพธารามบริเวณทางแยกบางแพ-เขาช่องพราน เข้าทางหลวงหมายเลข 3090 ตอน เขางู-โคกสูง ไปทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนราชบุรี-จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองจอมบึง(บริเวณแยกเขางู) ถึงอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
      ทั้งนี้ หากพบปัญหาด้านการจราจรโปรดแจ้ง นายสุชาติ กันฉิ่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน โทร.089-1796174/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี