ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือน กันยายน 2555

วันที่ 29 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)
 
              นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2555 ดังนี้
             วันที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
             วันที่ 5 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ กรมการทหารช่าง สโมสรนายทหารสัญญาบัตรฯ
            วันที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท SCG paper จำกัด
            วันที่ 10 กันยายน 2555 เวลา 08.30 น. รับบริจาคโลหิต ณ วัดบัวงาม
            วันที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านคา
            วันที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอบางแพ
            วันที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (นักศึกษาวิชาทหารฯ(จังหวัดทหารบกหน่วยงานรับผิดชอบ)
           วันที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 12.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ซีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด(โรบินสัน ราชบุรี)
           วันที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอุดมวิทยา
           วันที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ ณ วัดเกาะศาลพระ ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง
           วันที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ที่ทำการไปรษณีย์เขต 7 ราชบุรี
           วันที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
           วันที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาบ้านโป่ง
           ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-338300/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี