ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมการทหารช่างจัดพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

วันที่ 4 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 89 คน)
 
           พลตรี สถาพร สีมาสุรรักษ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง ทำการแทนเจ้ากรมการทหารช่าง เปิดเผยว่า เนื่องด้วย ในวันที่ 14 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ผู้ทรงวางรากฐานกิจการของเหล่าทหารช่าง กิจการการรถไฟ กิจการธนาคารออมสิน กิจการสื่อสารและไปรษณีย์โทรเลข ตลอดจนกิจการโรตารีในประเทศไทย ให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ กรมการทหารช่าง ได้กำหนดกระทำพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ หน้ากองบัญชาการ กรมการทหารช่าง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 08.30 น. /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี