ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่ 7 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)
 
             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายศูนย์ข้อมูล พร้อมตู้ Rack จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลโพธาราม
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. -16.00 น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองเสนอราคา ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 17 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2555 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ เลขหมาย 032-355300-9 ต่อ 642/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี