ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

วันที่ 7 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
 
             เรือนจำกลางราชบุรี มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตามรายการดังนี้ วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 25 รายการ
            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 15.00 น. ณ ที่ทำการเรือนจำกลางราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 12 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางราชบุรี ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-735462-3 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทาง www.gprocuremant.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี