ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด

วันที่ 7 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของทางราชการ จำนวน 1 รายการ รถยนต์บรรทุก 2 ตอน ยี่ห้อเชฟโรเล็ต ขนาด 2499 ซีซี หมายเลขทะเบียน กจ 691 ราชบุรี จำนวน 1 คัน
           ผู้ประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ติดต่อสอบถามขอทราบรายละเอียดและขอรับใบเสนอราคาได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2555 ในวันและเวลาราชการ
          กำหนดรับซองเสนอราคา ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 14 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. และเปิดซองในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี