ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดราชบุรีและพื้นที่บริเวณรอบอาคารศาลจังหวัดราชบุรี

วันที่ 10 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 
              ศาลจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดราชบุรี และพื้นที่บริเวณรอบอาคารศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีสอบราคา
              กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ (งานพัสดุ) ส่วนคลัง ศาลจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดราชบุรี (หลังเก่า)
             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ (งานพัสดุ) ส่วนคลัง ศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2555 ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.rcbc.coj.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-315719-25 ต่อ 133,158 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี