ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและขอความร่วมมืองดเว้นการจับสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ

วันที่ 11 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 82 คน)
 
              นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ในวันที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ แม่น้ำแม่กลองบริเวณหน้าวัดจันทคาม หมู่ที่ 6 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ชาวประมงและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการปล่อยสัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายความจงรักภักดี
             จังหวัดราชบุรีขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนทั่วไปในท้องที่จังหวัดราชบุรีได้งดเว้นการจับสัตว์น้ำทุกชนิดเป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 21 กันยายน 2555 พร้อมกับจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ เท่าที่สามารถจะหาได้ปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตท้องที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการสร้างบุญ สร้างกุศลและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนสืบไป/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี