ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี และพื้นที่รอบอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

วันที่ 11 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 51 คน)
 
           ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี และพื้นที่บริเวณรอบอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี และพื้นที่บริเวณรอบอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ถนนหนองแช่เสา-หนองกระทุ่ม ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีสอบราคา
           กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ (งานพัสดุ) กลุ่มงานคลัง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ถนนหนองแช่เสา-หนองกระทุ่ม ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องไกล่เกลี่ย ชั้นล่าง อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ (งานพัสดุ)กลุ่มงานคลัง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ถนนหนองแช่เสา-หนองกระทุ่ม ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาขอรับเอกสารสอบราคา (ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2555 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.rcbjc.coj.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-373601-6 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี