ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา Rabies Vaccine Injection ประมาณ 3,200 vials

วันที่ 11 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 74 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา Rabies Vaccine Injection ประมาณ 3,200 vials
           กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2555 ณ สำนักงานคลังเวชภัณฑ์ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง ในวันและเวลาราชการ และในวันสุดท้ายจะปิดรับซองสอบราคาเวลา 15.30 น.
          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานคลังเวชภัณฑ์ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-221931 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี