ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางวิชาการ

วันที่ 11 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
 
           โรงเรียนอนุบาลโพธาราม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางวิชาการ ตามรายการ ดังนี้ ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางวิชาการ จำนวน 4 ห้อง
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 7 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.anubanpgotharam.orgหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-744054 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี