ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 12 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 
            นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีกำหนดออกบริการตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)ประจำปี 2555 ในวันที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดเกาะศาลพระ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นำบริการของแต่ละหน่วยงานมาให้บริการประชาชนถึงในพื้นที่ ได้แก่ การบริการตรวจรักษาโรคและสุขอนามัย การบริการทางด้านการเกษตร การบริการเสริมสวยตัดผมชาย-หญิง งานด้านทะเบียนราษฎร ห้องสมุดเคลื่อนที่ การมอบทุนการศึกษา จำนวน 26 ทุน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนที่ยากจน จำนวน 200 ชุด การฝึกอาชีพอย่างง่าย เช่น การทำขนม อาหาร การทำยาสมุนไพร ซึ่งการออกหน่วยในครั้งนี้ได้มีการตั้งป่าสามัคคีขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการได้ทำบุญร่วมกันโดยจะมอบเงินทอดผ้าป่าให้วัด หรือโรงเรียนที่ออกหน่วย/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี