ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา Nicardipine HCI injection,10 mg./10ml.

วันที่ 12 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 68 คน)
 
            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา Nicardipine HCI injection,10 mg./10ml./10ml.ตามรายการดังนี้
            -ยา Nicardipine HCI injection,10 mg./10ml. จำนวน 3,000 Amp”
            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 7 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.ratchaburi.go.thและwww.rajburi.orgหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327919 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี