ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 12 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 42 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จำนวน 3 รายการ ดังนี้
           1.โคมไฟผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง
           2.เตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป จำนวน 1 เตียง
           3.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมเครื่องวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบและอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง
           กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
           1.โคมไฟผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 17 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
           2.เตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป จำนวน 1 เตียง วันที่ 17 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
          3.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมเครื่องวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบและอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 17 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2555 ดูรายละเอียดได้ที่ www.dnhospital.comหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี