ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งสภาพตัวเขื่อนวชิราลงกรณ

วันที่ 13 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 81 คน)
 
           นายณัฐจพนธ์ ภูมิเวียงศรี ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ ทำการแทน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 3.4 ริคเตอร์ ศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวอยู่บริเวณ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ห่างจากเขื่อนวชิราลงกรณ 566.52 กิโลเมตร ความลึกจากผิวดิน 0 กิโลเมตร (ตรวจวัดไม่ได้) ที่ Latitude 19.76 องศาเหนือ Longilude 99.82 องศาตะวันออก สำหรับสภาพตัวเขื่อนวชิราลงกรณจากการตรวจสอบด้วยสายตาและเครื่องมือวัด ไม่มีแรงมากระทำต่อตัวเขื่อนฯ เขื่อนวชิราลงกรณ ยังมีความมั่นคงแข็งแรง และสามารถใช้งานได้ตามปกติ /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี