ข่าวประชาสัมพันธ์
เสวนาศาลปกครองของประชาชนในเวทีสื่อมวลชนที่ราชบุรี

วันที่ 18 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 
            นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยว่า สำนักงานศาลปกครอง จัดเสวนาศาลปกครองของประชาชนในเวทีสื่อมวลชน ในวันที่ 25 กันยายน 2555 ณ โรงแรม เวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี ดร.หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด นายดำริห์ สุตเตมีย์ อธิบดีศาลปกครองกลาง นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และคณะโฆษกศาลปกครอง เดินทางมาร่วมเสวนาและพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับศาลปกครอง การดำเนินคดีปกครองและกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง เพื่อให้สื่อมวลชนได้นำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทำงานด้านสื่อสารมวลชนและเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้อง/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี