ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เรือนจำกลางเขาบินการประมูลราคาขายทอดตลาดเศษอาคารผู้ต้องขัง

วันที่ 20 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 
            เรือนจำกลางเขาบิน มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดประมูลราคาขายทอดตลาดเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน ในแต่ละวันจะมีเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง เดือนละประมาณ 25-30 ถัง (ความจะถังละ 100 ลิตร)
           การยื่นเอกสารประมูลราคาให้ยื่นในวันที่ 27 กันยายน 2555 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางเขาบิน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. และเปิดซองเอกสารประมูลราคา ในวันที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 10.35 น.
           ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบเสนอราคาประมูลขายทอดตลาดเศษอาหารผู้ต้องขัง ได้ที่ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางเขาบินได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-735471 ต่อ 109,108 ได้ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี