ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าศูนย์การเรียนรู้

วันที่ 24 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 
            โรงเรียนบางแพปฐมพิทยามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าศูนย์การเรียนรู้
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 28 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 17 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangpacschool.ac.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-381186 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี