ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี 2555

วันที่ 25 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 101 คน)
 
          นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2555 เวลา 07.45 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์
         จังหวัดราชบุรีขอเชิญข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ และลูกเสือชาวบ้านร่วมพิธีวางพวงมาลา โดยให้หน่วยงานที่จะนำพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปฯ ไปลงทะเบียน เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป พร้อมทั้งนำขาตั้งสำหรับวางพวงมาลาไปด้วย/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี