ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งราชบุรีประชาสัมพันธ์การขออนุญาตให้รับรองโรงเรียนสอนขับรถ

วันที่ 26 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 92 คน)
 
           นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ ขนส่งจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจและประสงค์จะให้สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีรับรองให้เป็นโรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก สามารถยื่นคำขอและหลักฐานประกอบคำขอได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี โดยผู้ขอจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัด สามารถยื่นคำขอได้ตามกฎหมาย ยกเว้น รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น วัด
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ 032-737177 ต่อ 21 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี