ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เรียกสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 ชั้น

วันที่ 26 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 
            จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 ชั้น ของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 255 ถึงเดือนกันยายน 2556
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 21 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี