ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การจัดซื้อสาร PACL จำนวน 210,200 กิโลกรัม

วันที่ 27 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 
             การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 "กปภ.ข.3” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสาร PACL จำนวน 210,200 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
            1.สาร PACL จำนวน 210,200 กิโลกรัม
            กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ งานพัสดุฯ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 22 ตุลาคม 2555 เวลา 10.30 น.
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 1,070.- บาท (ค่าเอกสาร 1,000.- บาท) (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 70.- บาท) ได้ที่งานการเงินกองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 (เวลา 9.00-15.00 น. )หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200779 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี