ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารและข้าวสารเลี้ยงดูผู้เข้ารับบริการ

วันที่ 27 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 82 คน)
 
            บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารและข้าวสาร เลี้ยงดูผู้รับบริการของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี รวม 4 ประเภท ดังนี้
           1.ประเภทอาหารสด จำนวน 110 รายการ
           2.ประเภทของเค็มและของแห้ง จำนวน 74 รายการ
           3.ประเภทข้าวสาร จำนวน 2 รายการ
           4.ประเภทผลไม้และของหวาน จำนวน 27 รายการ รวม 213 รายการ
           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 27 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-338532-3 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี