ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณซอยกำนันกวัก

วันที่ 28 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 
               การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณซอยกำนันกวัก ถนนสุชัย ม.6 ตำบลท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 685,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
              กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 28 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ณ งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา 8.30-11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เวลา 11.00 น.
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.- บาท ค่าแบบ 3,000.- บาท ภาษี 210.- บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2555 ในวันและเวลาปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 8.30-15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร.032-2200779/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี