ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในงาน”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2556

วันที่ 1 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
 
            นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับการประสานงานจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กำหนดจัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมนำทิศ สิ่งประดิษฐ์นำทาง สร้างไทยมั่นคง” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระปรีชาสามารถประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ ได้เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่อกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ตลอดจนก่อให้เกิดเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการขยายผลและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์
           จังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพในการสร้างสรรค์ผลงานและมีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและร่วมประกวดชิงรางวัล Special Prize ในงานดังกล่าว ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงและจัดส่งผลงานวิจัยส่งกลับไปยัง ส่วนวิจัยเกียรติคุณ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือทาง E-mail:inventorsday@hotmail.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-5792288,02-5612445 ต่อ 530,539,516,551/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี