ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ 2 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 204 คน)
 
            จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ตามรายการ ดังนี้ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี เลขที่ 206/2-3 ถนนรถไฟ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 28 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:ratburi.nso.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337404 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี