ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด

วันที่ 2 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
 
               จังหวัดราชบุรี จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของทางราชการ จำนวน 1 รายการ รถยนต์บรรทุก 2 ตอน ยี่ห้อเซฟโรเล็ต ขนาด 2499 ซีซี สีน้ำตาล หมายเลขทะเบียน กจ 691 ราชบุรี เลขเครื่องยนต์ 4JK1-DC3296 เลขตัวรถ MPATFR 86H5H576447 อายุการใช้งาน 6 ปี จำนวน 1 คัน
              ผู้ประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ติดต่อสอบถามขอทราบรายละเอียดและขอรับใบเสนอราคาได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ กำหนดรับซองเสนอราคา ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. และเปิดซองในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี