ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี อาคาร 1,2 ปีงบประมาณ 2556

วันที่ 2 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 74 คน)
 
              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี อาคาร 1,2 ปีงบประมาณ 2556
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี เลขที่ 45 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี 45 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 28 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/70/หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337106 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี