ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณข้างโรงพยาบาลด่านช้าง ม.1

วันที่ 4 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)
 
                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณข้างโรงพยาบาลด่านช้าง ม.1 ตำบลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 141,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ณ งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา 8.30-11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 11.00 น.
             ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,070.- บาท ค่าแบบ 1,000.- บาท ภาษี 70.- บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 8.30 น. -15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร.032-200779/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี