ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดหอผู้ป่วยพิเศษ 4 ชั้น

วันที่ 13 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 
            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดหอผู้ป่วยพิเศษ 5 ชั้น จำนวน 13 คน เป็นเวลา 12 เดือน ของโรงพยาบาลโพธาราม
           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 8.30-16.00 น. ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องรับรองชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-355300-15 ต่อ 636 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดทาง www.PHOTRARAM.COM/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี