ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

วันที่ 14 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 54 คน)
 
              ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี กรมการข้าว มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ดังนี้ -รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในราชการที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าวกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
              กำหนดการยื่นซองสอบราคาด้วยตนเอง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 99 หมู่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 99 หมู่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ http://rbr-rsc.ricethailand.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-370273,032-711142 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี