ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ครั้งที่ 2)

วันที่ 14 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 69 คน)
 
               สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ครั้งที่ 2) ตามรายการ ดังนี้ รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 7 คัน
               กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://dpc4.ddc.moph.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-310761-3 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี