ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน พร้อมพนักงานขับรถยนต์

วันที่ 16 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 
            จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาเช่ารถยนต์นั่ง 7 คน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ตามรายการ ดังนี้ รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.industry.go.th/ops/pio/ratchaburi/page/home.aspxหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337932 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี