ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคายา Imipenem 500 mg+Cilastatin 500 mg injection

วันที่ 16 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 191 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี โดยโรงพยาบาลโพธาราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 1 รายการ คือ Imipenem 500 mg+Cilastatin 500 mg injection จำนวน 4,500 ขวด
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 9.00 น.-16.00 น. ในวันราชการ ณ งานบริหารคลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานบริหารคลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-355314 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี