ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อสายไฟฟ้าและวัสดุอื่น ๆ

วันที่ 16 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 
          กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสายไฟฟ้าและวัสดุอื่น ๆ รวม 35 รายการ จำนวน 1 งาน งานปรับปรุงสาธารณูปโภค(ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบริเวณหัวงานและอาคารสถานที่ทำการ) ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
        กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุ งานบริหารทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-352575 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์กรมชลประทานที่ http://procurement.rid.go.th.โดยตรง หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี