ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างจัดหาหนังสือแบบเรียนให้กับนักศึกษา กศน.ในเขตอำเภอบ้านคาภาคเรียนที่ 2/2555

วันที่ 20 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 
           ศูนย์ กศน.บ้านคามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดหาหนังสือแบบเรียนให้กับนักศึกษา กศน.ในเขตอำเภอบ้านคาภาคเรียนที่ 2/2555
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านคา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านคา ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://Korpai-bankha.blogspot.com/หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-721064 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี