ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรีสอบราคาจ้างจ้างพิมพ์แบบเรียน

วันที่ 20 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 51 คน)
 
            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจ้างพิมพ์แบบเรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กศน.อำเภอเมืองราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ กศน. อำเภอเมืองราชบุรี ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ratcha.nje.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-314261 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี