ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน 1 หลัง และปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 3 หลัง

วันที่ 20 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
 
             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน 1 หลัง และปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 3 หลัง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 230,300 บาท (สองแสนสามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี 399 ถนนยุติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี 399 ถนนยุติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337656 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี