ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลราชบุรี

วันที่ 20 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 99 คน)
 
                จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของกลุ่มงานรรังสีวิทยา โรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 4 รายการ ได้แก่
                1.เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป ยี่ห้อ TOSHIBA จำนวน 1 เครื่อง
                2.เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ ยี่ห้อ KODAK จำนวน 1 เครื่อง
                3.เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ ยี่ห้อ AGFA จำนวน 1 เครื่อง
                4. เครื่องฉีดสารทึบรังสีแรงดันต่ำ ยี่ห้อ MEDRAD จำนวน 1 เครื่อง
                ผู้สนใจเข้าประมูลพัสดุชำรุดของโรงพยาบาลราชบุรี ได้ ณ กลุ่มงานรังสีวิทยา (ตึกเอ็กซเรย์) รพ.ราชบุรี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ให้ผู้เข้าร่วมประมูลราคา ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 9.30 น. และคณะกรรมการฯ จะดำเนินการเปิดประมูลตั้งแต่เวลา 9.45 น. เป็นต้นไป การประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดดังกล่าว เป็นการประมูลด้วยวาจา
              ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-321827 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี