ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนผู้มีอรรถคดีเข้าร่วมโครงการ “ไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชชัน 5ธันวามหาราช”

วันที่ 21 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 
           นายเกียรติยศ ไชยศิริธัญญา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ศาลจังหวัดราชบุรี " ไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ” เทิดไท้องค์ราชชัน 5 ธันวามหาราช ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2555 เปิดโอกาสให้คู่ความ ที่มีอรรถคดีในศาลได้นำคดีมาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนในการยุติข้อพิพาทด้วยความ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม สนับสนุนการระงับข้อพิพาทด้วยหลักสมานฉันท์และสันติวิธี สร้างความรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้จัดให้มีกิจกรรมไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ โดยจะมีพิธีเปิดโครงการในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น 2 อาคารด้านหน้าศาลจังจังหวัดราชบุรี
           จึงขอเชิญชวนผู้มีอรรถคดีในศาลเข้าร่วมโครงการ ติดต่อขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำศาลจังหวัดราชบุรี โทร.0-3231-5715-25 ต่อ115 หรือ0-3232-5945 ในวันและเวลาราชการ นวพร บัวพูล /ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี