ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงและเครื่องฉายภาพ

วันที่ 22 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
 
             กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการระบบเครื่องเสียงและเครื่องฉายภาพ ติดตั้งภายในห้องประชุม อาคารสำนักงาน เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
            กำหนดดูสถานที่ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
            กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30-15.30 น. ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30-15.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-719500-500-534 ต่อ 202/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี