ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556

วันที่ 22 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 95 คน)
 
              นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ มีความประสงค์จะส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี โดยกำหนดหัวข้อสำหรับการประกวด คือ เครื่องจักรกล พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร
             ผู้สนใจประสงค์ที่จะเสนอผลงาน จัดส่งรายละเอียดถึงสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์02-333-3958 โทรสาร02-333-3931 ,สำนักงานมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 333 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสีชม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-230-2560,230-2562 โทรสาร 02-231-5488 ,และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วราชอาณาจักร หรือที่ เว็บไซต์ www.most.go.th หรือ www.clinictech.most.go.thหรือwww.most.go.th/eservice/นวพร บัวพูล ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี