ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดราชบุรี

วันที่ 27 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
 
           นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กำหนดจัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี จังหวัดราชบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา o๘.๓o – ๑๕.๓o น. ณ. อาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับภาค เพื่อสนับสนุนโครงการในพระบรมวงศานุวงศ์ และสนองตอบนโนบายของจังหวัดราชบุรี ในการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์และความสามารถของเยาวชน ลดโอกาสเสี่ยงในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนจังหวัดราชบุรี คุณสมบัติผู้เข้าประกวด เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดราชบุรี มีอายุระหว่าง ๑๖ – ๒๑ ปี นับถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ( ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ถึง วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔o ) เกรดเฉลี่ยผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๗
          ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ศพส.จ.รบ. ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี หมดเขตรับเอกสารในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๒-๓๒๗๖๒๐ / วรรณวิสา รอดพลับ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี