ข่าวประชาสัมพันธ์
เตือนรถตู้โดยสารที่บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง มีโทษปรับ 5,000 บาท

วันที่ 28 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 
            นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ ขนส่งจังหวัดราชบุรี แจ้งว่า ตามปรากฏในรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์เสรีบางช่องว่ารถตู้โดยสารประจำทางในต่างจังหวัดบางเส้นทาง ยังคงรับผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่นั่งที่กำหนด ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้โดยสารที่นั่งเต็มที่นั่งอยู่ก่อนแล้ว และหากเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนหรือพลิกคว่ำจะเกิดอันตรายแก่ผู้โดยสารได้ง่าย ซึ่งในเรื่องดังกล่าว สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีได้เชิญประชุมชี้แจงให้ผู้ประกอบการขนส่ง,เจ้าของรถรถตู้โดยสารในจังหวัดราชบุรีรับทราบเสมอมา และออกจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้เห็นสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน 1584 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 นั้น
         สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีจึงขอแจ้งเตือนมายังผู้ประกอบการขนส่ง, เจ้าของรถและพนักงานขับรถอีกครั้ง หากตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียนว่า รถตู้โดยสารที่เดินรถผ่านจังหวัดราชบุรีมีการกระทำในลักษณะรับผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง จะลงโทษเปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป/นวพร บัวพูล ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี