ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีขอความร่วมมืองดเว้นการจับสัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

วันที่ 28 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 82 คน)
 
           นายเกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์ ประมงจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อรณรงค์ให้ชาวประมงและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายความจงรักภักดี
           จึงขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนทั่วไปในท้องที่จังหวัดราชบุรี ได้งดเว้นการจับสัตว์น้ำทุกชนิดเป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 และขอให้นำสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ที่สามารถหาได้นำปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตท้องที่ใกล้เคียงด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างบุญ สร้างกุศล และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนสืบไป/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี