ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดจัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 29 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 89 คน)
 
               นายสุทธิรักษ์ หนูฉ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 จำนวน 86 รูป ระหว่างวันที่ 3-17ธันวาคม 2555 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และวัดประจำอำเภอทุกอำเภอ เพื่อเป็นการเทิดทูนและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
              ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมอุปสมบทฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2555 โดยร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนสมทบในพิธีอุปสมบทฯ ตามกำลังศรัทธา และขอเชิญชวนร่วมพิธีอุปสมบทฯ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดมหาธาตุวรวิหาร โทรศัพท์ 032-333-437 , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 032-323-515 และเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ/นวพร บัวพูล ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี