ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี “เชิญชวนตรวจเลือด เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่ สู่ลูก”

วันที่ 29 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 129 คน)
 
               นางสุภาภรณ์ หลักรอด กลุ่มการจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี แจ้งว่า ในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ถูกประกาศให้เป็นวันเอดส์โลก เพื่อเตือนให้ประชาชนมีความตระหนักในเรื่องการป้องกันโรคเอดส์ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จึงขอเชิญชวนคู่สามีภรรยา และคู่รักเข้ารับการตรวจเลือด เพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวีพร้อมกันทั้งคู่ ทั้งก่อนตั้งครรภ์ หรือทันทีที่ทราบว่าตั้งครรภ์ หรือเมื่อมีอายุครรภ์ไม่เกิน 3 เดือน เนื่องจากจะช่วยป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่ไปสู่ลูก ช่วยรักษาแม่ที่มีเชื้อเอชไอวีได้รวดเร็วด้วยการกินยาต้านไวรัส ซึ่งจะทำให้แม่มีสุขภาพที่ดี สามารถให้นมลูกหลังคลอดได้อย่างปลอดภัย ทำให้ลูกไม่ต้องกำพร้าแม่ และป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไปให้ลูก และผู้อื่นอีกด้วย นอกจากการเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีพร้อมกันเป็นคู่ จะช่วยป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไปยังลูกแล้ว การตรวจพบการติดเชื้อเร็วในขณะที่ยังไม่มีอาการป่วย ยังช่วยให้คู่รักเข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงที ทำให้คู่รักมีคุณภาพชีวิตที่ดี ถึงแม้จะตรวจพบการติดเชื้อก็สามารถรักษาให้มีสุขภาพที่ดี มีอายุยืนยาวเหมือนกับคนที่ไม่ติดเชื้อทั่วไป เนื้อเยื่อทั่วร่างกาย ไม่ถูกเชื้อทำลาย และไม่เจ็บป่วยจากโรคเทรกซ้อน รวมทั้งช่วยให้คู่รักมีการวางแผนชีวิตครอบครัวการดูแลและประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อไปร่วมกัน
               ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จึงขอรณรงค์ให้ประชานทุกคนหันมาป้องกันตนเอง ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และขอเชิญชวนให้ทุกคู่จูงมือกันเข้ารับบริการปรึกษาและตรวดเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่งภายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทยต่อไป / วรรณวิสา รอดพลับ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี